Политика за защита на лични данни

Този документ ви информира за това какви лични данни използваме, как управляваме вашите лични данни и за вашите права за поверителност. Моля, прочетете внимателно нашата политика за защита на лични данни, преди да използвате нашите услуги.

Информация относно дружествата, които обработват ваши лични данни (администратори на лични данни)

Наименование: Венци Габрово ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 201173605
Седалище и адрес на управление: гр. Габрово, бул. Христо Смирненски 58
Адрес за кореспонденция: гр. Габрово, бул. Христо Смирненски 58
Телефон: 066/810 810
Имейл: info@venci.bg
Интернет страница: www.venci.bg

Наименование: Венци Инс Брокер ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 201297841
Седалище и адрес на управление: гр. Габрово, бул. Христо Смирненски 58
Адрес за кореспонденция: гр. Габрово, бул. Христо Смирненски 58
Телефон: 066/810 824
Имейл: info@venci.bg
Интернет страница: www.venci.bg

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
Телефон: 02/915 35 18
Интернет страница: www.cpdp.bg

Основание за събиране, обработване и съхраняване на лични данни

1. Ние (дружествата, посочени в началото на този документ, или накратко “Венци.БГ“, “Администраторът“, “Дружествата“) събираме и обработваме ваши лични данни във връзка с използването на нашия уебсайт www.venci.bg, предоставянето на услугите на Дружествата, включително медийни услуги, на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • Изрично получено съгласие от вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на лични данни

2.1. Ние събираме и обработваме личните данни, които вие ни предоставяте като наш клиент, включително за следните цели:

 • изпращане на информационен бюлетин, рекламни и промоционални съобщения, имейли със специални предложения, новини и др.
 • организиране на събития, кампании, игри, томболи и др.;
 • осъществяване на контакт с вас;
 • изпращане на потвърдителни имейли, съобщения във връзка с използването на услугите на Дружествата, известия за промени в политиките на Дружествата и др.;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • вътрешни маркетингови и демографски проучвания с цел подобряване на услугите на Дружествата;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.

2.2. Възможно е да обработваме някои от вашите лични данни с цел профилиране въз основа на вашата активност в нашия сайт, за да разберем по-добре вашите предпочитания и интереси и да адаптираме съответно нашата маркетинг комуникация в съответствие с вашия профил, освен ако не възразите срещу това обработване.

2.3. Възможно е да обработваме някои от вашите лични данни по автоматизиран начин с цел подобряване на предоставянето на нашите услуги, освен ако не възразите срещу това обработване.

2.4. Ние спазваме следните принципи при обработката на вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

2.5. При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на легитимни интереси, включително изпълнение на задължения към държавни органи.

Какви видове лични данни събират, обработват и съхраняват Дружествата

3.1. Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни,  данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

3.2. Администраторът може да събира и/или обработва данни за здравословното състояние за лица, когато това е необходимо за предоставяне на услугите на Дружествата, и по-конкретно за целите на обслужването и изпълнението на права и задължения по застрахователно правоотношение, и/или свързаните с него презастрахователни или съзастрахователни договори.

3.3. Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

3.4. Администраторът не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

4. Дружествата не събират данни за лица под 18 години съгласно изискванията на действащото законодателство. В случай, че установим, че се обработват данни на лице под 18 години, веднага ще преустановим предоставянето на съответната услуга и използването на тези данни.

5.1. Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Индивидуализиращи данни (име, пол, град, телефон, електронна поща, дата на раждане, адрес, информация от лична карта, информация от свидетелство за управление на МПС)

 • Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с клиента и изпращане на информация към него, включително, но не само, поискани ценови оферти, пробни шофирания и други услуги, предлагани от Дружествата, 2) за изпращане на бюлетини, рекламни съобщения, имейли със специални предложения, промоции, новини и нови функционалности до клиентите, 3) регистрация и участие в събитие, кампания и др.
 • Основание за обработка на личните данни – Данните се обработват на дадено от вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Допълнителни данни, които предоставяте по желание (напр. предпочитан модел автомобил, цвят и др.)

 • Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с клиента и изпращане на информация към него, 2) осигуряване на индивидуално отношение и изпращане на рекламни съобщения, известия за събития, промоции и др. въз основа на вашите изразени предпочитания с цел подобряване на потребителското ви преживяване.
 • Основание за обработка на личните данни – Данните се обработват на дадено от вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Данни от профили в социални мрежи (публично-достъпна информация от профили във Facebook, Google, Instagram, Twitter и др.)

 • Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него и 2) регистрация за участие в събитие, кампания и др.
 • Основание за обработка на личните данни – Данните се обработват на дадено от вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

5.2. Вие можете да предоставите данните си на място в наши обекти, в обекти на партньори или на организирани събития, както и чрез регистрационна форма от сайт на Дружествата или страница на събитие в социална мрежа.

5.3. Възможно е да ви бъде предоставена възможност да дадете съгласието си за обработване на лични данни за други цели, различни от тази, която сте заявили, като данните ви ще се обработват за тези допълнителни цели само при изрично съгласие от ваша страна.

5.4. Някои от данните, които събираме, напр. име и имейл, са необходими за изпълнение на съответните услуги, като ако не желаете да ги предоставите, няма да можете да получавате нашите бюлетини и съобщения, както и да осъществяваме контакт с вас, а също така е възможно да не можете да участвате в наши събития и други. Това не ограничава използването на нашия уебсайт и разглеждането на нашите продукти и услуги.

Срок на съхранение на личните данни

6. Ние съхраняваме вашите лични данни до изрично оттегляне на съгласието за обработване, след което полагаме необходимите грижи да изтрием и унищожим всички данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизираме (т.е. да ги приведем във вид, който не разкрива вашата личност).

Ще запазим вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на съответствие със законови, счетоводни или отчетни изисквания.

За да определим подходящия период на запазване на личните ви данни, ние вземаме предвид  количеството, естеството и чувствителността на личните ви данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на вашите лични данни, целите, за които обработваме вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства и приложимите законови изисквания.

7. Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните си интереси и законови задължения, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

Предаване на лични данни за обработване

8. Дружествата могат да споделят лични данни с техни партньори, единствено за целите, описани в т. 5.

9.1. Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

9.2. Администраторът ще ви уведоми в случай на намерение да предаде част или всички ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Права при събирането, обработването и съхранението на лични данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните ви данни

10.1. Ако не желаете всички или част от вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружествата за конкретна или за всички цели на обработване, вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка като ни изпратите по имейл или на място попълнена формата в Приложение 1 или чрез искане в свободен текст.

10.2. Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнася данните.

10.3. Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработване на личните ви данни за целите на директния маркетинг.

10.4. Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Администратора е извършвал до този момент.

Право на достъп

11.1. Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас.

11.2 Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.

11.3. Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

11.4. Администраторът ви предоставя при поискване копие от обработваните лични данни, свързани с вас, в електронна или друга подходяща форма.

11.5. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

12.1. Вие имате право да поискате от Администратора да:

 • коригира неточните лични данни, свързани с вас;
 • да попълни непълните лични данни, свързани с вас.

12.2. За да упражните правото си на коригиране, е необходимо да ни изпратите по имейл или на място попълнена формата в Приложение 4 или чрез искане в свободен текст.

12.3. Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

13.1. Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • вие възразите срещу обработването на свързаните с вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

13.2. Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

13.3. В случай на упражняване на правото ви да бъдете забравени, Дружествата ще изтрият всички ваши данни, с изключение на информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено.

13.4. За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да ни изпратите по имейл или на място попълнена формата в Приложение 2 или чрез искане в свободен текст.

13.5. Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

13.6. Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

14.1. Вие имате право да поискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред вашите интереси.

14.2. В случай на упражняване на правото ви на ограничаване, Дружествата ще преустановят обработката вашите данни, но няма да премахнат публикации или материали на уебсайта си, в които могат да фигурират ваши данни, освен ако не оттеглите съгласието си за това.

Право на преносимост

15.1. Ако сте дали съгласие за обработване на вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договор с Администратора, или ако данните ви се обработват по автоматизиран начин, вие можете, след като се легитимирате пред Администратора:

 • да поискате от Администратора да ви предостави вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
 • да поискате от Администратора пряко да прехвърли вашите лични данни към посочен от вас администратор, когато това е технически осъществимо.

15.2. За да упражните правото си на преносимост, е необходимо да ни изпратите по имейл или на място попълнена формата в Приложение 3 или чрез искане в свободен текст.

15.3. Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Право на получаване на информация

16. Вие можете да поискате от Администратора да ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

17. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Права при нарушение на сигурността на личните ви данни

18.1. Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните ви данни, което може да породи висок риск за вашите права и свободи, той ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

18.2. Администраторът не е длъжен да ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

19.1. За целите на обработване на личните ви данни и предоставяне на услугите на Дружествата и с оглед вашите интереси, Администраторът може да предоставя ваши данни на следните обработващи лични данни:

 • Куриерски фирми – за извършване на доставки до адрес;
 • Партньори и организатори на събития – за провеждане и участие на събитие, кампания и др;
 • Доставчици на услуги от трети страни – за предоставяне на техническа поддръжка и администриране на различни функции;
 • Доставчици на реклами и анализи – с цел да подобрим услугите си, може да споделяме неподлежаща на идентифициране информация с доставчици на анализи, които ни помагат да анализираме как потребителите използват нашият сайт. За повече подробности, вижте нашата Политика за бисквитки;
 • Правоприлагащи и регулаторни органи и други – можем да разкрием вашите лични данни на правоприлагащи органи, правителствени или публични органи и други подобни трети страни, за да спазим всички законови или регулаторни изисквания. Можем да разкриваме вашите лични данни, когато такова разкриване е необходимо за създаването, упражняването или защитата на правни искове, независимо дали в съдебни производства или в административна или извънсъдебна процедура. В тези случаи, не сме задължени да ви информираме за разкриването на вашите лични данни.

19.2. Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните ви данни.

19.3. В случай на преобразуване на Дружествата, неговите правоприемници ще получат всички лични данни, които ние сме събрали за вас, в съответствие с приложимото законодателство.

20. В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
Телефон: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
Интернет страница: www.cpdp.bg

21. Можете да упражните всичките си права относно защита на вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Каква техническа информация използваме и защо?

22.1. Венци.БГ използва проследяващи технологии – бисквитки, IP адреси или лог файлове. Проследяващите технологии ни помагат да приспособим нашите услуги, предоставяни онлайн, към вашите персонални нужди.

Можете да научите повече за бисквитките, които използваме, както и за това как да ги деактивирате в нашата Политика за бисквитки.

22.2. Техническата информация, която събираме съгласно т. 22.1, не представлява лични данни по смисъла на Общ регламент за защита на личните данни, тъй като същата не е в достатъчна степен индивидуализираща. Нейното използване се налага с цел функционирането на уебсайта, събиране на необходима информация, включително изискуема по закон, гарантиране на сигурността на ползвателите на уебсайта, както и за подобряване на услугите, които ви предоставяме.

Други разпоредби

23. Уебсайтът www.venci.bg може да съдържа връзки към уебсайтове или приложения на трети страни. Ако кликнете върху някоя от тези връзки, имайте предвид, че всеки от тях има собствена политика за поверителност.  Ние нямаме контрол върху тези уебсайтове/приложения и не носим отговорност за техните пoлитики, затова ви препоръчваме да прочетете техните политики.

24. Венци.БГ може да изменя информацията в тази политика при настъпване на промени, изискващи промяната им.

Приложение 1 – Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

Приложение 2 – Искане „да бъда забравен“ – за изтриване на личните данни, свързани с мен

Приложение 3 – Искане за преносимост на лични данни

Приложение 4 – Искане за коригиране на данни