Buddha-Hara-1Нара е столица на Япония от 710 г. до 784 г. През този период се консолидира структурата на държавно управление и Нара се радва на голям просперитет, превръщайки се в извор на японската култура. Градът се превръща в процъфтяващ център на японската култура под културното и религиозно влияние на Китай от времето на династията Тан.

Историческите монументи в града са будистки храмове, шиндуистки светилища и изкопаните останки на великия имперски дворец представят нагледна картина за живота в японската столица през осми век, в период, в който настъпват дълбоки политически и културни трансформации.

Историческите монументи в древна Нара са изключително свидетелство за еволюцията на японската архитектура и изкуство, в резултат от създаването на културни връзки с Китай и Корея, които оказват дълбоко влияние върху бъдещи развития.

Архитектурното наследство по уникален начин илюстрира разцвета на японската култура през периода, в който Нара е столичен град. Архитектурният план на имперския дворец и дизайнът на съхранилите се монументи в Нара са чудесни примери за архитектурата и градоустройството на ранните азиатски столични градове. Будистките храмове и шинтоистките светилища в Нара са великолепен показател за съхранената духовна сила и влиянието на тези религии.

Нара е най-важният център на будизма в Япония и това намира ясно отражение в обектите на ЮНЕСКО там. Най-впечатляващият сред тях е Храмът с Големия Буда в храмовия комплекс Тодай-джи. Представлява една от най-големите дървени конструкции в света и под покрива си приютява 15-метрова бронзова статуя, известна като Големия Буда от Нара. Други важни образци на будистката архитектура се намират в храмовете Кофуку-джи, Якуши-джи и Тошодай-джи. Шинтисткото светилище Касуга пък е забележително със своя уникален за шинтоистката архитектура облик (касуга-дзукури).