Венци Инс Брокер – всички видове застраховки за автомобила, за дома и за теб!2019-04-15T10:42:09+03:00

При нас можете да сключите

Гражданска отговорност

Застрахователна полица Гражданска отговорност е предназначена за застраховане на отговорността на собствениците и ползвателите на МПС, регистрирани на територията на Република България, както и на МПС от трета държава при влизане на територията на Република България.

Тя покрива отговорността на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

Автокаско

Застраховка Автокаско осигурява покритие за събития, групирани в различни клаузи, които могат да доведат до частична или пълна загуба на вашия автомобил, като:

 • Природни бедствия
 • Пожар и/или експлозия вследствие на техническа неизправност
 • Пътнотранспортни произшествия
 • Случайно падане на летателни апарати или други тела върху МПС
 • Злоумишлени действия на трети лица
 • Умишлен палеж или взривяване на МПС
 • Кражба и грабеж на цяло МПС

Автоасистънс

Застраховка Автоасистънс осигурява спокойствие при пътуване в чужбина (на територията на държавите членки на ЕС и държавите членки на Международно споразумение „Зелена карта“), включващо специализирана техническа, транспортна и правна помощ.

При обездвижване на МПС следствие на настъпило ПТП, злоумишлени действия на трети лица, техническа повреда или грешно заредено гориво, застрахователят осигурява техническа помощ и/или транспортиране на обездвиженото/увреденото МПС, посочено в застрахователната полица.

Застраховка имущество

Имуществените застраховки защитават както жилището или офиса, така и вещите за ежедневна употреба в едно домакинство (мебели, домакински електроуреди и др.) или офис оборудване.

Те осигуряват застрахователна защита за събития, настъпили в резултат на пожар, природни бедствия – буря, градушка, наводнение, земетресение, злоумишлени действия на трети лица, кражба чрез взлом и въоръжен грабеж, чупене на стъкла и други.

Застраховка живот

Застраховките Живот предоставят дългосрочна финансова стабилност и сигурност при непредвидени ситуации.

Предлагаме гъвкави индивидуални решения, комбиниращи спестяване, защита и/или инвестиция, съобразно вашите нужди.

Злополука на лицата в МПС

Застраховат се физически лица – водачи и пътници в превозни средства. Покритието е за случаите на злополука, настъпила по време на качване, пътуване или слизане от превозните средства. Покриват се рисковете:

 • Смърт от злополука
 • Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука.

По желание покритието може да се разшири с рисковете:

 • Временна загуба на работоспособност вследствие злополука
 • Медицински разходи вследствие злополука.

Злополука и заболяване

Застраховка Злополука и/или Заболяване предлага застрахователна защита срещу събития вследствие злополука и/или заболяване, свързани с живота, здравето или телесната цялост на едно или повече физически лица.

Предлаганите покрития са обединени в различни продукти според нуждите на физическото лице или работодателя, в зависимост от тяхната възраст, занимание или хоби. Те могат да бъдат доброволни (Злополука на ФЛ, Злополука на учащи и др.), както и задължителни (Трудова злополука, Злополука на местата в обществения транспорт и др.)

Професионална отговорност

Застраховките Професионална отговорност защитават лицата, практикуващи професионалната си дейност, от съдебни искове на техни клиенти, пациенти или трети лица, които са последствие от неправилни професионални действия или бездействия. Част от застраховките са задължителни по силата на закон или наредба.

Предлаганите застраховки на професионалната отговорност са в следните категории: нотариуси, адвокати, проектанти, архитекти и инженери или независим строителен надзор, експерт-счетоводители и одитори, частни съдебни изпълнители.

Помощ при пътуване в чужбина

Застраховка Помощ при пътуване в чужбина осигурява съдействие и навременна медицинска и/или стоматологична помощ на застрахованите при злополука и/или акутно заболяване, когато те пътуват извън територията на Република България.

Застраховката може да включва и различни други покрития, като: смърт от злополука; трайна загуба на трудоспособност от злополука; дневни пари за болничен престой; правна помощ; разходи за престой в хотел на непълнолетно лице; транспортиране на непълнолетно лице; посещение на роднина; загуба на документи и кредитни карти; загуба/щета на лични вещи, багаж или ценности и др.

Защо да изберете Венци Инс Брокер?

 • Анализираме и съпоставяме застрахователните продукти, предлагани от всяка компания

 • Договаряме най-изгодни застрахователни условия (покрития) на преференциални цени със застрахователните компании

 • Консултираме и съветваме при избора на застрахователен продукт и застрахователна компания, за да удовлетворим максимално вашите нужди и предпочитания

 • Подготвяме и придвижваме цялата документация по сключване на застрахователния договор

 • През периода на застраховката получавате SMS или Email напомняне за вноски и изтичащи полици;

 • Защитаваме вашите интереси пред застрахователните компании, като оказваме съдействие при настъпване на застрахователно събитие и ликвидация на щетите

 • При настъпване на застрахователно събитие имате възможност да ползвате заместващ автомобил (важи за автомобилно застраховане)

Контакт

гр. Габрово

бул. Христо Смирненски 58, тел: 0885 122 112

ул. Николаевска 33, тел: 0889 632 495

ул. Генерал Николов 48, тел: 0887 857 554

гр. Велико Търново

ул. Тридесет и шеста 5, 0882 999 499

ул. Трета 18, 0882 424 900

гр. Шумен

бул. Симеон Велики 12, тел: 0885 265 393

Нашите партньори

Venci.bg използва бисквитки, за да подобри вашето преживяване, да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което ви предлага. Научете повече. Разбрах